julius-cy : Welsh support for the Julius LVCSR system

View resource name in all available languages

julius-cy : Galluogi Julius LVCSR i gynorthywo'r Gymraeg

Files, sripts and pretrained models required to enable Julius - an open source large vocabulary continuous speech recognition (LVCSR) system - to support and recognize Welsh language speech.

The first release allows julius-cy to recognize very simple questions and commands in Welsh concerning the weather, news, time, music as well as asking for a joke or a proverb. This means that julius-cy is limited to recognising specific sentences and vocabulary:

“BETH YDY’R TYWYDD HEDDIW?” ( “What’s today’s weather?” )
“BETH YW TYWYDD YFORY?” ( “What’s tomorrow’s weather?” )
“BETH YW’R NEWYDDION?” ( “What’s the news?” )
“FAINT O’R GLOCH YDY HI?” ( “What time is it?” )
“CHWARAEA GERDDORIAETH CYMRAEG” ( “Play Welsh music?” )

Future versions of julius-cy will attempt to support recognising dictation and more varied speech.

Everything you need to easily get started is available with very liberal licensing on GitHub.

View resource description in all available languages

Mae’r ddarpariaeth newydd wedi’i chreu drwy ddatblygu a chynhyrchu ffeiliau arbennig sydd yn addasu meddalwedd adnabod lleferydd cod agored cyffredinol o’r enw Julius i allu adnabod Cymraeg yn lle Saesneg a Japanëeg.

Mae’r fersiwn cyntaf i’w ryddhau yn galluogi Julius i adnabod cwestiynau a gorchmynion Cymraeg syml, penodol ynghylch y tywydd, newyddion, amser a cherddoriaeth. E.e:

“BETH YDY’R TYWYDD HEDDIW?”
“BETH YW TYWYDD YFORY?”
“BETH YW’R NEWYDDION?”
“FAINT O’R GLOCH YDY HI?”
“CHWARAEA GERDDORIAETH CYMRAEG”

Bydd fersiynau o Julius Cymraeg yn y dyfodol yn ceisio cynorthwyo nodweddion arddweud ac adnabod lleferydd mwy rhydd.

Mae ein haddasiadau ar gyfer Cymreigio Julius, yn ogystal â sgriptiau i hwyluso sefydlu popeth yn hwylus ar eich gyfrifiadur ar gael yn rhydd, yn agored ac am ddim ar GitHub.

You don’t have the permission to edit this resource.